PHP Biografi
 
Perjonsgården
 
Produktionen
 
Stiftelsen PHP
©2015 PHP
 
    
Per-Hilding vigde sitt liv åt konsten
 
   Redan som barn var Per-Hildings förmåga att använda sig av färg och pensel tydlig. När Per-Hilding var 15 år fyllda växte hans konstnärliga lust allt starkare och man kan idag säga att han vigde sitt liv åt konsten redan då.
 
   Ett par år senare, vid 17 års ålder, sökte sig Per-Hilding från hembygden i Dalarna till en konstskola i Stockholm, där han lade grunden till sitt vidare målande.
 
   I ambitionen att gå sin egen väg, bestod många efterkommande år av att söka inspiration och kunskap i Europa. Per-Hilding reste och studerade under olika perioder av sitt liv i Italien, Spanien, Frankrike, Norge, Danmark och Finland.
 
Självlärd konstnär
 
   Under tiden av resande och lärande tog Per-Hilding också korrespondenskurser i målning. Detta fria sätt att lära sig målarkonsten, gav Per-Hilding stort utrymme för sin egna stil och i många avseenden kallades Per-Hilding för "självlärd".
 
Tidningen Aftonbladet skrev i november 1942:
 
   "Självlärd konstnär utställer i Falun. Av de arbeten han nu utställer, fäster man sig särskilt vid porträtt av gamla masar och kullor. Hans hembygd och Dalarnas frodiga, naiva färgglädje lever i hans verk."
 
Tillbaka till Dalarna
 
   Vigd åt konsten, träffade Per-Hilding i början av 1940-talet sin "andra stora kärlek", som inom kort blev hans fru. Paret bosatte sig för gott på gården i Dala-Floda, där Per-Hilding, fram till sin bortgång, skapade tusentals konstverk, som idag pryder väggarna i många svenska hem.
Barndomsupplevelse, Bondedans i Floda
olja, 1983